Archiv článků

19.12.2011 11:57

Desatero před nástupem do MŠ

Mnoho rodičů se ptá, jak zvládnout osamostatňování dítěte a jeho nástup do školky. V seminářích s učitelkami a učiteli MŠ jsme tuto otázku diskutovali a zde je v deseti bodech formulováno, co se nám zdálo být nejvíce užitečné. Mateřské školy můžou tato doporučení použít s uvedení autorky do svých...

Celý článek

—————

18.10.2010 00:47

Informační náramky a trička

Jako prevence problémů pro případ, že se dítě ztratí na výletě či podobné akci doporučuji jako inspiraci informační náramky a trička - Infoband.

Celý článek

—————

15.09.2010 23:22

Lesní mateřská škola

Lesní mateřská škola (www.lesnims.cz/) je založena na myšlence "s dětmi venku za každého počasí bez zdí a plotů." Nositelé této idey věří, že pravidelný pobyt v přírodě může dětem  dát plnohodnotnou předškolní přípravu a ještě mnohem více. Děti i pedagogové čerpají nekonečnou inspiraci z...

Celý článek

—————

27.01.2010 20:19

Záložka MŠ

 Na web dnes byla přidán záložka s názvem MŠ, kde najdete odkazy na návrhy programů pro mateřské školy.

Celý článek

—————

27.01.2010 20:08

Spielzeugfreier Kindergarten

 "Školka bez hraček" - Projekt prevence závislostí pro děti a s dětmi. Po dobu tří měsíců ze školky odstraní běžné hračky.... Autoři: Elke Schubert a Rainer Strick https://www.spielzeugfreierkindergarten.de/

Celý článek

—————

27.01.2010 20:07

Verhaltenstraining im Kindergarten

 Trénink chování pro mateřské školy - Program podporující sociálně emocionální kompetence... Autoři: U. Koglin a F. Petermann; vydává Hogrefe Testzentrale https://www.testzentrale.de/?mod=detail&id=1288

Celý článek

—————

27.01.2010 20:06

"Lubo aus dem All!" - Vorschulalter

 "Luboš z vesmíru!" - Program pro rozvoj sociálně emocionálních kompetencí  Autoři: C. Hillenbrand, T. Hennemann, A. Heckler-Schell; vydává Hogrefe Testzentrale https://www.testzentrale.de/?mod=detail&id=1433      

Celý článek

—————

27.01.2010 20:04

Faustlos - Kindergarten

 Anotace: FAUSTLOS (v češtině "nenásilně", "bez použití pěstí") je program určený pro mateřské školy (existuje i varianta pro základní školy), který snižuje impulzivní a agresivní chování dětí a zvyšuje sociální kompetence. Cílem je rozvíjet konstruktivní formy řešení problémů a...

Celý článek

—————

27.01.2010 20:04

Kinder stärken!

 Posílit děti! - Projekt pro denní zařízení pro děti, který ma za cíl zvyšování resilience dítěte. ... Autoři: Maike Rönnau-Böse, Klaus Fröhlich-Gildhoff et al. https://www.zfkj.de/zfkj/Dokumente/Abschlussbericht_Kinder_Staerken_mit%20Deckblatt.pdf

Celý článek

—————

26.01.2010 21:47

Papilio

    Papilio je program pro mateřské školy, který redukuje, respektive eliminuje problémy v chování a podporuje základní sociálně emoční kompetence. Studie dokazují, že díky tomuto programu lze dlouhodobě předcházet rozvoji násilí a závislostí.  Autorkami článku...

Celý článek

—————Grant MŠMT: "Lidský činitel a jeho potenciály, rozvoj a adaptace v sociálních souvislostech proměn společnosti." MSM0021620841 a GAČR 406/07/P116