27.01.2010 20:04

Faustlos - Kindergarten

 Anotace: FAUSTLOS (v češtině "nenásilně", "bez použití pěstí") je program určený pro mateřské školy (existuje i varianta pro základní školy), který
snižuje impulzivní a agresivní chování dětí a zvyšuje sociální kompetence. Cílem je rozvíjet konstruktivní formy řešení problémů a konflitů. Program
lze snadno začleňovat do běžného dne mateřské školy. Děti se učí identifikovat pocity druhého, podívat se na věc u pohledu druhého dítěte,
reagovat empaticky, řešit problém, prosociální dovednosti, učí se reflektovat vlastní vztek a zlost a využívat zklidňovací techniky. Sada se
skládá z knihy, návodu, karet s fotografiemi děti v různých sociálních situacich, maňásky "divoký Denis" a "klidný šnek".
Autoři: M. Cierpka, A. Schick; vydává Hogrefe Testzentrale

https://www.testzentrale.de/?mod=detail&id=1153

—————

ZpětGrant MŠMT: "Lidský činitel a jeho potenciály, rozvoj a adaptace v sociálních souvislostech proměn společnosti." MSM0021620841 a GAČR 406/07/P116