27.01.2010 20:08

Spielzeugfreier Kindergarten

 "Školka bez hraček" - Projekt prevence závislostí pro děti a s dětmi. Po dobu tří měsíců ze školky odstraní běžné hračky....


Autoři: Elke Schubert a Rainer Strick

https://www.spielzeugfreierkindergarten.de/

—————

ZpětGrant MŠMT: "Lidský činitel a jeho potenciály, rozvoj a adaptace v sociálních souvislostech proměn společnosti." MSM0021620841 a GAČR 406/07/P116