15.09.2010 23:22

Lesní mateřská škola

Lesní mateřská škola (www.lesnims.cz/) je založena na myšlence "s dětmi venku za každého počasí bez zdí a plotů."

Nositelé této idey věří, že pravidelný pobyt v přírodě může dětem  dát plnohodnotnou předškolní přípravu a ještě mnohem více. Děti i pedagogové čerpají nekonečnou inspiraci z přírody, která je každý den nová. Dobrodružství poznávání světa začíná.

—————

ZpětGrant MŠMT: "Lidský činitel a jeho potenciály, rozvoj a adaptace v sociálních souvislostech proměn společnosti." MSM0021620841 a GAČR 406/07/P116