Média, právní ochrana dítěte v předškolním věku

Pod odkazem najdete informace o konferenci věnované médiím v předškolním věku. K dispozici je audiozáznam příspěvků s prezentacemi.

 

Léčení poruch attachmentu

Odkaz na pořad ČT - Klíč

Odkazy a zdroje na Internetu

Nakladatelství Dharma Gaia vydalo knihu antropoložky Meredith Smallové "Naše děti naše světy"

Autorka navštívila Prahu a při té příležitosti proběhla debata, kterou jsem moderovala. Dalšími účastníky debaty byli D. Köningsmarková, M. Mrowetz, V. Jirásková a M. A. Zelený: část 1, část 2

 

Self-efficacy (vnímaná osobní účinnost)

Přednáška Martina Seligmana o pozitivní psychologii

Přednáška Sugata Mitra: The child-driven education - učení řízené dítětem

https://www.emory.edu/EDUCATION/mfp/self-efficacy.html - velmi dobré stránky v angličtině a španělštině obsahující nepřeberné množství materiálů o self-efficacy včetně kontaktů na celou řadu psychologů, kteří se self-efficacy výzkumně věnují. Zde je možné vyžádat i manuál pro tvorbu metod diagnostiky self-efficacy.

www.emory.edu/EDUCATION/mfp/Bandura/Index.html - stránky A. Bandury, autora konceptu self-efficacy

www.healthfulchanges.com/newsletter042003.htm - článek o vyrovnávání se se stresem

https://userpage.fu-berlin.de/~health/selfscal.htm - ke stažení dotazník Obecné vnímané osobní účinnosti (ve 22 řečech včetně češtiny) a data od 18000 osob celého světa

 

 

Vývojová psychologie a další stránky vztahující se k dětem

 

Časopis Vesmír - článek M. Špinka: Proč si mladí savci hrají

www.spielzeugfreierkindergarten.de - německý projekt "Školka bez hraček"

www.srcd.org/cdnotice.html - Society for Research in Child Development-vydavatel asopisu Child Development

https://www.circ.uab.edu/ - výzkumné centrum zaměřené na děti a poruchy jejich vývoje

https://www.psych.uiuc.edu/people/faculty/pomerantz.html - vývojová psycholožka zabývající se otázkou, jak se děti vyrovnávají s nároky všedního dne

https://www.kidsource.com/kidsource/content/HOW_IMPORTANT_HOMEWORK.html - příspěvek o důležitosti domácích úkolů pro děti

 

Stránky psychologům obecně prospěšné

 

www.qualitative-research.net - stránky o kvalitativní metodologii

Bakeman, R., Deckner, D., Quera, V. (2004): Analysis of Behavioral Streams. na https://www.gsu.edu/~psyrab/Streams.pdf - článek o metodologii rozboru interakcí zaznamenaných na videu

www.socialpsychology.org - stránky věnované sociální psychologii

https://www.psychwww.com/index.html - PsychWeb - vyhledávač pro psychologii

 Grant MŠMT: "Lidský činitel a jeho potenciály, rozvoj a adaptace v sociálních souvislostech proměn společnosti." MSM0021620841 a GAČR 406/07/P116