Výchova k psychické odolnosti dítěte

Předmětem knihy je především vytváření, rozvoj a posilování odolnosti dětí jako jeden z předpokladů jejich úspěšného a snad i šťastného života v budoucnosti. Autorky této publikace se pokoušejí předat základní principy vývoje psychicky odolné osobnosti a svůj výklad doplňují řadou příkladů z jejich profesní praxe i každodenních zkušeností. Součástí jsou i doporučení, jak dítě nejen psychicky "otužovat" v době pohody, ale také jak je provést běžnými zátěžovými situacemi, jako je nástup do školky, stěhování, návštěva lékaře a další. Díky této knize mnozí rodiče zjistí, jak moc mohou pomoci svým dětem, aby žily aktivní život plný přátelství a lásky, byly zvídavé, uměly přijímat životní výzvy, cítily důvěru, měly cit pro spravedlnost, byly dostatečně statečné a aby podle tohoto citu jednaly. 

Ukázku z knihy najdete zde.

autorky: Simona Horáková Hoskovcová, Lucie Suchochlebová Ryntová

(10. 11. 2009) 

 
 
 

 


 

Simona Hoskovcová: Psychická odolnost předškolního dítěte - ukázka z knihy

 Pro jaký svět vychováváme děti a jak zařídit, aby v něm uspěly? Současnost a budoucnost s sebou nese odbourávání starých jistot a hodnot (včetně rozpadu klasické rodiny), obrovské množství možností volby a svobody. Tento trend přináší stále vyšší psychickou zátěž. Kniha seznamuje s teorií vývoje psychické odolnosti dítěte. Zabývá se základními aspekty vývoje dítěte, které mají vliv na rozvoj vlastností osobnosti prospěšných jeho psychické odolnosti. Problematiku publikace pojímá z hlediska sociálně-kognitivní teorie. Tento teoretický předpoklad umožňuje předložit výchovná doporučení jak provázet dítě při zvládání různých životních situací, případně jak dítě psychicky „otužit“. Pozornost je věnována především tomu, jaké zkušenosti je možné dítěti zprostředkovat a jak hodnotit jeho úspěch a neúspěch. Zvláště nakládání s neúspěchem dítěte má vliv na jeho budoucí způsob zvládání náročných životních situací.

15×21 cm | 152 stran | 80-247-1424-8

(09.07. 2006)


Weikert Annegret: Výchova dítěte

Přeložila jsem tuto knihu a považuji ji za dobrou. Autorka poskytuje celou řadu tipů kolem výchovy. Vydalo nakladatelství Jan Vašut.


  Authentic happinessRecenze: Martin Seligman: Opravdové štěstí. Pozitivní psychologie v praxi.

Martin Seligman je autorem teorie naučené bezmocnosti, věnoval se vzniku depresí, až nakonec dospěl k názoru, že na věc lze jít i ze zdravého konce - je zakládající osobností pozitivní psychologie.

autorka: Simona Hoskovcová

(09.08. 2005) 

 

 Info 

Zde najdete různé knižní publikace k tématu self-efficacy.

Pokud hledáte články, najdete je zde.Grant MŠMT: "Lidský činitel a jeho potenciály, rozvoj a adaptace v sociálních souvislostech proměn společnosti." MSM0021620841 a GAČR 406/07/P116