Test bezpečné vzdálenosti

Vážení rodiče a zájemci o tento "test"!

V rámci výzkumu, kterému jsou věnovány tyto webové stránky, nás zajímá, jak rodiče a další dospělí přistupují k různým situacím, se kterými se setkávají při výchově předškolního dítěte. V našem výzkumu zkoumáme mimo jiné vztah výchovného přístupu v daných situacích k psychické odolnosti dítěte.

V následujícím "testu" Vás prosíme o základní demografické údaje a váš názor na situace, které se objeví na fotografiích. Uvidíte za sebou sérii obrázků s chlapcem a poté sérii obrázků s dívkou. Hodnoťte situace nezávisle na předchozí odpovědi, tak jak na Vás přímo působí. Test je anonymní. Zvolte, prosím, jednu z možností odpovědi pod fotografií. Vycházejte přitom především z vlastní zkušenosti, pokud ji máte. Odpovědi můžete doplnit slovním komentářem (např. naše Verunka je plašan, tu bych samotnou nenechal, zato Lucinka hned všechno uměla a nikdo u ní nemusel být).

V závěru můžete zjistit, jak odpovídali ostatní lidé a v jakém vztahu k nim jsou Vaše odpovědi. Vaše odpovědi přispějí k ověření našich domněnek, kterými pak budeme moci podpořit výchovná doporučení pro rodiče a upřesnění výpovědní hodnoty tohoto "testu".

Děkujeme, že jste ochotní přispět svou odpovědí našemu výzkumu!

Zde začíná vyplnění vstupního testu (otevírá se v novém okně)Grant MŠMT: "Lidský činitel a jeho potenciály, rozvoj a adaptace v sociálních souvislostech proměn společnosti." MSM0021620841 a GAČR 406/07/P116