27.01.2010 20:07

Verhaltenstraining im Kindergarten

 Trénink chování pro mateřské školy - Program podporující sociálně emocionální kompetence...


Autoři: U. Koglin a F. Petermann; vydává Hogrefe Testzentrale

https://www.testzentrale.de/?mod=detail&id=1288

—————

ZpětGrant MŠMT: "Lidský činitel a jeho potenciály, rozvoj a adaptace v sociálních souvislostech proměn společnosti." MSM0021620841 a GAČR 406/07/P116