O Projektu

Stránky k ukončenému výzkumnému projektu "Diagnostika vnímaní osobní účinnosti (self-efficacy) a vliv praktických zkušeností (mastery experience) zprostředkovaných rodiči na self-efficacy předkolních dětí".

Projekt je součástí grantu MŠMT, jeho řešitelem je katedra psychologie FFUK, "Lidský činitel a jeho potenciály, rozvoj a adaptace v socilních souvislostech proměn společnosti." Číslo grantu: MSM0021620841

a projektu "Možnosti působení mateřské školy na vnímanou osobní účinnost předškolních dětí". Číslo grantu GAČR 406/07/P116.

Vedoucí projektu je PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D., katedra psychologie FF UK


Co je self-efficacy (vnímaná osobní účinnost) ? 

Vnímaná osobní účinnost se vztahuje k přesvědčení individua o kontrole nad událostmi, o možnosti ovlivňovat svůj život. Pocit, že jsem schopen řídit chod dění, je spojován s představou lepšího zvládání životních těžkostí. Vysoké očekávání vlastní účinnosti působí na tvorbu optimistických postojů, přispívá k interpretaci těžkých úkolů jako výzev a koreluje s kvalitou života. Lze říci, že tam, kde se lidé domnívají, že jsou sto kontrolovat chod dění, lépe zvládají vlastní emocionální stav a také se staví čelem nepříznivým životním událostem.

>>Více o self-efficacy


Co sleduje výzkum? 

Výzkum se zaměřuje na sledování vývoje vnímané osobní účinnosti (self-efficacy) v procesu socializace a vývoje osobnosti dítěte. Vnímaná osobní účinnost tvoří součást sebepojetí, která představuje ochranný faktor při vyrovnávání se s nároky, které na jedince klade život. Výzkum je zaměřen na to, jakým způsobem rodiče dokáží zprostředkovat úspěšné zvládnutí různých situací (mastery experience). Zážitky úspěšného zvládnutí situace tvoří jeden ze “stavebních kamenů” zdravě vyvinuté vnímané osobní účinnosti.


 Jak probíhá výzkum?

Jsou sledovány děti ve věku 3-6 let (předškolní děti) v rodině společně s rodiči. Rodiče vyplňují dotazníky týkající se jejich vnímané osobní účinnosti a samostatnosti dítěte. Dotazník k samostatnosti dítěte vyplňuje též další vychovatel dítěte (např. učitelka v mateřské školce). S rodičem je veden rozhovor nad souborem podnětových fotografií. Dítě plní úkol, při kterém mu rodič může pomáhat – zde se pořizuje videozáznam, na základě kterého je sledována interakce mezi rodičem a dítětem. Se samotným dítětem je proveden test odhadu vlastního výkonu a samostatný úkol, při kterém je pořízen záznam pozorování v “papírové” formě.


English: Summary of the Project

>>>Download<<< 

 

Deutsch: Resümee des Projekts

 >>>Dow nload<<< 

 

Selbstwirksamkeit im Kindergarten fördern

   >>>Downlo ad<<<

Novinky

27.01.2010 20:19

Záložka MŠ

 Na web dnes byla přidán záložka s názvem MŠ, kde najdete odkazy na návrhy programů pro mateřské školy.

Celý článek

—————

17.11.2009 21:10

Přesměrování

Je možné, že jste na tyto stránky byli přesměrováni z původních stránek, na které jsou čtenáři odborné literatury o self-efficacy odkazováni. Tyto stránky vznikly pro jednodušší editaci v editoru stránek webnode a mají stejný (a aktualizovaný) obsah stránek původních.

Celý článek

—————

12.11.2009 17:01

Rubriky Články a Knihy plně aktualizovány

 S radostí oznamujeme, že brzy bude aktualizace stránek dokončena, protože právě byly doplněny rubriky Články a Knihy.

Celý článek

—————

06.11.2009 23:53

Přídána možnost stáhnout si shrnutí projektu

 v anglickém a německém jazyce.

Celý článek

—————

06.11.2009 22:11

Hlavní strana a rubrika self-efficacy dokončena

Právě byla dokončena hlavní stránka a rubrika self-efficacy. Najdete zde základní informace o projektu a...

Celý článek

—————

30.10.2009 19:11

Stránky spuštěny

Celý článek

—————

Všechny články

—————Grant MŠMT: "Lidský činitel a jeho potenciály, rozvoj a adaptace v sociálních souvislostech proměn společnosti." MSM0021620841 a GAČR 406/07/P116