Rozhovor se Simonou Hoskovcovou na téma předškolní děti

Rozhovor se Simonou Hoskovcovou na téma předškolní děti

rozhovor

 www.rozhlas.cz, 2. 7. 2006Grant MŠMT: "Lidský činitel a jeho potenciály, rozvoj a adaptace v sociálních souvislostech proměn společnosti." MSM0021620841 a GAČR 406/07/P116