Proč maminka Adámka nechce?

Proč maminka Adámka nechce?

Pro dítě je nesmírně důležitý pocit, že je rodiče milují a přijímají i s jeho chybami. I my dospělí někoho takového potřebujeme, abychom mohli rozvíjet to dobré v nás… 

článek 

www.rodina.cz, 18. 9. 2006

 Grant MŠMT: "Lidský činitel a jeho potenciály, rozvoj a adaptace v sociálních souvislostech proměn společnosti." MSM0021620841 a GAČR 406/07/P116