Stereotyp dobré školky

Stereotyp dobré školky

Z dlouhodobého hlediska vnímám při nadměrném „konzumu“ kroužků riziko, že se dítě nenaučí trávit čas jen samo se sebou, volnou zábavou. Může tak být odsouzeno k potřebě zábavy poskytované zvnějšku… 

článek

www.rodina.cz, 25. 6. 2007Grant MŠMT: "Lidský činitel a jeho potenciály, rozvoj a adaptace v sociálních souvislostech proměn společnosti." MSM0021620841 a GAČR 406/07/P116