Produkt #1

Toto je popis ukázkového produktu. Můžete jej libovolně editovat, případně odstranit.Grant MŠMT: "Lidský činitel a jeho potenciály, rozvoj a adaptace v sociálních souvislostech proměn společnosti." MSM0021620841 a GAČR 406/07/P116