Pomoc, já jsem se ztratila

Pomoc, já jsem se ztratila

V květnu a červnu pořádáme různé výlety, školky a školy v přírodě… Snadno se při nich může stát, že se dítě ztratí, a to je situace, na kterou musí být připravena jak učitelka nebo vychovatelka, tak dítě…

článek

www.vasedeti.cz, 15. 6. 2007Grant MŠMT: "Lidský činitel a jeho potenciály, rozvoj a adaptace v sociálních souvislostech proměn společnosti." MSM0021620841 a GAČR 406/07/P116