Dítě potřebuje oba rodiče

Dítě potřebuje oba rodiče

 Dítě potřebuje oba rodiče. Každý mu dává něco důležitého. Je třeba uspořádat porozvodovou situaci tak, aby to pro dítě bylo co nejméně špatné… 

 

článek

www.rodina.cz, 27. 1. 2009Grant MŠMT: "Lidský činitel a jeho potenciály, rozvoj a adaptace v sociálních souvislostech proměn společnosti." MSM0021620841 a GAČR 406/07/P116