Děti prožívají strach doopravdy

Děti prožívají strach doopravdy

článek

Informatorium 10/2006 Grant MŠMT: "Lidský činitel a jeho potenciály, rozvoj a adaptace v sociálních souvislostech proměn společnosti." MSM0021620841 a GAČR 406/07/P116