Články k tématu vnímané osobní účinnosti

Články k tématu vnímané osobní účinnosti

 Publikovala jsem některé články, které by mohly být pro vás zajímavé.

 

 

  • Hoskovcová, S. (2004): Jak se dítě vyrovnává a učí vyrovnávat s životními nároky/Comment l‘enfant surmonte et apprend á surmonter les difficultés de la vie. in Šulová, L., Zaouche-Gaudron, Ch. (Ed.): Předškolní dítě a jeho svět/L‘enfant d‘âge préscolaire et son monde. Karolinum, Praha

  • Hoskovcová, S. (2004): Odolnost dítěte vůči stresu. in Šulová, L. (Ed.): Problémové dítě a hra. 5. aktualizace, Raabe, Praha

  • Hoskovcová, S. (2004): Jak provázet dítě k vyšší psychické odolnosti. in Šulová, L. (Ed.): Problémové dítě a hra. 6. aktualizace, Raabe, Praha

  • Hoskovcová, S. (2005): Hypnóza a její využití v přípravě na porod a v jeho průběhu. Aperio 1/2005, str. 18

  • Hoskovcová, S. (2005): Ovlivňuje způsob porodu náš život? Aperio 1/2005, str. 16-17

  • Hoskovcová, S. (2005): Self-efficacy: důvěra dítěte ve vlastní schopnosti. Psychologie dnes, číslo 7.-8., ročník 11, str. 35-37

  • Hoskovcová, S. (2005): Potřebujete psychologa? Aperio 2/2005, str. 12-14

  • Hoskovcová, S. (2005): Úspěchy a neúspěchy předškoláčka. Aperio 2/2005, str. 23

 Grant MŠMT: "Lidský činitel a jeho potenciály, rozvoj a adaptace v sociálních souvislostech proměn společnosti." MSM0021620841 a GAČR 406/07/P116